Team

Het team van de Jenaplanschool Heerde is een stamgroep op zich! Het team bestaat uit een vaste groep mensen die ieder vanuit eigen talent en passie vorm en inhoud geven aan ons jenaplanonderwijs. Onze school is een erkende en gecertificeerde jenaplanschool. Dit houdt o.a. in dat alle groepsleerkrachten een erkende jenaplanopleiding hebben genoten en/ of een deelcertificaat hebben behaald en/ of een certificering binnen het ontwikkelings- of ervaringsgerichte onderwijs hebben. 


Bo Margadant-Boone

Functie: Groepsleerkracht Moffeltjes - Kleuterbouw

Taken: VVE - Leescoördinator - Coördinator Bouwouders - lid MR 

Talenten/ interesses: thematisch- en betekenisvol onderwijs ontwerpen - ontwikkelingsgericht onderwijs verzorgen - outdoor education - kunnen kijken en handelen als visionair en pionier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ginie Kraaijenbrink

Functie: Groepsleerkracht Leesbeesten - Onderbouw

Taken: Penningmeester Stichting Jenakids - BHVer

Talenten/ interesses: Rekenspecialist - Leren Zichtbaar Maken - interventies Leesonderwijs - ICT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wies Potma

Functie: Groepsleerkracht Leesbeesten - Onderbouw

Taken: lid MR - Cultuur coördinator - coördinator Keuzevakken - begeleiding leerlingenraad

Talenten/ interesses: organisatie - creatief - vieringen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kira de Groot

Functie: Groepsleerkracht Blauwe Kameleons - Middenbouw

Talenten/ interesses: OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iris van Schaik

Functie: Groepsleerkracht Groene Kameleons - Middenbouw

Talenten/ interesses: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liesbeth Aten

Functie: Groepsleerkracht Groene Kameleons - Middenbouw

Talent/ interesse: thematisch werken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mariël Bastiaan

Functie: Groepsleerkracht Paradijsvogels (maandag t/m woensdag) en Blauwe Kameleons (donderdag en vrijdag) Boven- en middenbouw - groepsleerkracht MasterSEN

Taken: coördinator Bouwouders - Cultuur coördinator - BHVer - Opleider in de school (OIS)

Talenten/ interesses: onderwijs aan nieuwkomers - muziek & dans

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miriam Rave

Functie: Groepsleerkracht Paradijsvogels - Bovenbouw - groepsleerkracht MasterSEN

Taken: ondersteuning & begeleiding (Intern Begeleider) - specialist Dyslexie & Hoogbegaafdheid 

Talenten: Sport & Spel - Wetenschap & Technologie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chantal Franken

Functie: Administratieve kracht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ida Visser

Functie: Vakleerkracht Godsdienstonderwijs

Talenten: verhalen vertellen - tuinieren - gitaarspelen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marijke Rasing

Functie: Vakleerkracht Humanistische vorming

Talenten: maatschappelijke vorming - coöperatieve werkvormen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marten van de Worp

Functie: Vakleerkracht Muziek

Talenten: ontplooien van muzikale talenten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gudi Dröge

Functie: Groepsondersteuner in de ruimste zin van het woord (vrijwilliger)

Talenten: kinderen bemoedigen en stimuleren om het beste uit hen zelf te halen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heidi Polman

Functie: Vrijwilliger facilitaire dienst

Talenten: goed humeur en altijd in voor een gezellig praatje

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annelies van Middelkoop

Functie: Ondersteuning conciërge gerelateerde zaken en ICT specialist

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gertine Vorstelman

Directeur van de school 

Taken: onderwijskwaliteit & personeelsbeleid - BHVer 

Buiten school: orthopedagoog - secretaris Nederlandse Jenaplanvereniging - coördinator Werkplek Leren 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.