Stichting Jenakids

Aan de Jenaplanschool Heerde is een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere onderwijsbudget kunnen worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld de gelden uit de ouderbijdrages, de Oud Papieracties en uit onze jaarlijkse Oud IJzeractie. Een fantastisch initiatief waarbij het geld van onze ouders echt zuiver besteed wordt aan extraatjes. Hierbij kunt u denken aan extra activiteiten, vieringen, uitjes, spel- en speelmateriaal.

Voor meer informatie over onze Oud Papieractie klikt u hier. Voor meer informatie over onze Oud IJzeractie klikt u hier.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Diederik de Lange (ouder)
Penningmeester: Ginie Kraaijenbrink (groepsleerkracht) 
Secretaris: Yvonne Kruisweg (ouder)
Leden: Nelleke van der Molen (ouder) en Gerlinda Bosch (ouder)

Wat realiseert Stichting Jenakids in 2016-2017 voor onze kinderen?

Er wordt zorggedragen voor de volledige realisatie van:
Typelessen voor groep
Bibliotheek in School
Speeltuincontributie onderbouw
Vogelnestschommel
Musical
Zandbaknet
Digitale fotocamera's voor de stamgroepen

Jaarlijkse bijdrage aan realisatie:
Schoolreizen en kampen (Amelandkamp en Kameleonkamp)
Vieringen
Excursies
Leermiddelen
Inrichting Stamgroep
Kerstviering
Sinterklaasviering
Afscheid groep 8
Jaaropening

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.