Stichting Jenakids

Aan de Jenaplanschool Heerde is een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere onderwijsbudget kunnen worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld de gelden uit de ouderbijdrages, de Oud Papieracties en uit onze jaarlijkse Oud IJzeractie. Een fantastisch initiatief waarbij het geld van onze ouders echt zuiver besteed wordt aan extraatjes. Hierbij kunt u denken aan extra activiteiten, vieringen, uitjes, spel- en speelmateriaal.

Voor meer informatie over onze Oud Papieractie klikt u hier. Voor meer informatie over onze Oud IJzeractie klikt u hier.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: vacature
Penningmeester: Ginie Kraaijenbrink (groepsleerkracht) 
Secretaris: Yvonne Kruisweg (ouder)
Leden: vacature

Wat realiseert Stichting Jenakids in 2017-2018 voor onze kinderen?

- Typelessen groep 6
- Busvervoer naar Ameland voor de bovenbouw
- Buitentheater
- nieuwe schoolshirtjes
- torso m.b.t biologie/ EHBO
- kippenhok + kippen
- Bibliotheek in School 
- voorstelling Enge Buren voor de groepen 1 t/m 4
- musical bovenbouw
- rode loper + toebehoren voor bijzondere gelegenheden
- digitale fotocamera's voor alle stamgroepen


Jaarlijkse bijdrage aan realisatie:
Schoolreizen en kampen (Amelandkamp en Kameleonkamp)
Vieringen
Excursies
Leermiddelen
Inrichting Stamgroep
Kerstviering
Sinterklaasviering
Afscheid groep 8
Jaaropening

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.