Stichting Jenakids

Aan de Jenaplanschool Heerde is een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere onderwijsbudget kunnen worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld de gelden uit de ouderbijdrages, de Oud Papieracties en uit onze jaarlijkse Oud IJzeractie. Een fantastisch initiatief waarbij het geld van onze ouders echt zuiver besteed wordt aan extraatjes. Hierbij kunt u denken aan extra activiteiten, vieringen, uitjes, spel- en speelmateriaal.

Voor meer informatie over onze Oud Papieractie klikt u hier. Voor meer informatie over onze Oud IJzeractie klikt u hier.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Inge van Loo
Penningmeester: Ginie Kraaijenbrink (groepsleerkracht) 
Secretaris: Yvonne Kruisweg (ouder)

Wat realiseert Stichting Jenakids in 2018-2019 voor onze kinderen?

- Busvervoer naar Ameland voor de bovenbouw
- Waterpomp op het schoolplein
- nieuwe sportbroeken + sokken (schoolvoetbaltoernooi)
- torso m.b.t biologie/ EHBO
- schoolzwemmen (Kameleons en Paradijsvogels)
- musical bovenbouw

Jaarlijkse bijdrage aan realisatie:
Schoolreizen en kampen (Amelandkamp en Kameleonkamp)
Vieringen
Excursies
Leermiddelen
Inrichting Stamgroep
Kerstviering
Sinterklaasviering
Afscheid groep 8
Jaaropening

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.