School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Aanmelden

Alle kinderen zijn welkom op onze school. Is uw kind 3 jaar of ouder dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden. Voor die tijd kunt u natuurlijk al wel interesse tonen in onze school; dit noemen wij dan een vooraanmelding. Beide vormen van aanmelding kunt u plaatsen via het formulier onderaan deze pagina. 

Wanneer u uw kind op onze school wilt (voor)aanmelden, maken wij een afspraak met u om kennis te maken. Tijdens deze kennismaking krijgt u een uitgebreide rondleiding, is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en bent u van harte welkom om in elke stamgroep indrukken op te doen en sfeer te proeven. Bij het afscheid krijgt u een informatietas mee naar huis om alles nog eens rustig na te lezen. In deze informatietas zit een uitgebreider aanmeldformulier.

Na de uitgebreide aanmelding én kennismaking kan er overgegaan worden tot een inschrijving. Binnen 6 weken na inleveren van de uitgebreide aanmelding én de kennismaking nemen wij als school contact met u op over de plaatsing en de inschrijving. De inschrijving is definitief vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is. 

Aanmelding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte bestaat een speciale procedure. Wij lichten deze procedure graag toe tijdens ons eerste contact.

Aanmelding van kinderen in hogere groepen en/of van andere basisschool

Bij verhuizing uit een andere plaats wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde stamgroep. Wij willen uw kind(eren) en jullie als gezin dan graag beter leren kennen; een uitgebreide kennismaking is dan ook één van de eerste dingen we zullen plannen. Daarnaast winnen we graag informatie in bij de school van vertrek. Met dit alles tezamen, komen we eigenlijk altijd tot hele fijne besluiten. 

Plaatsing van kinderen afkomstig van een andere basisschool in onze gemeente is pas mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de "huidige" school, eventuele informatie van externe instanties en na ontvangst van het onderwijskundige rapport. Soms wordt er gevraagd om een aanvullend onderzoek of willen wij graag een observatie laten uitvoeren. De plaatsing is pas definitief nadat uw kind een week heeft "meegedraaid" in de gevraagde stamgroep. Wij vinden het belangrijk dat er een wederzijdse match is; het moet voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen in de stamgroep fijn samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren zijn. 

Met uitzondering van kinderen die verhuizen naar de gemeente Heerde, plaatsen wij geen kinderen van andere basisscholen (zij-instromers) meer. Dit heeft alles te maken met onze huidige wachtlijst. Groepsvorming en groepsprocessen spelen in deze ook een belangrijke rol in; wij hechten er waarde aan om op te starten en af te sluiten met één en dezelfde groep. 

Wilt u uw kind aanmelden in groep 1 voor het schooljaar 2019-2020? Vul dan onderstaande vragen in en klik op verstuur. Heel graag tot gauw!

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.