MR

Wie zijn wij en wat doet de MR:

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De bezetting van de MR ziet er als volgt uit:

Namens de oudergeleding:

Laura Verwoert (voorzitter)

Jelle Hoekstra 

Namens de personeelsgeleding:

Miriam Rave

Marieke Nooteboom - Lutgerink (secretaris)

 

Contact:

Wij zijn te bereiken via het emailadres: mr.jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl, maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school en wij houden jullie op de hoogte via de Krabbel.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.