School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Jenaplanonderwijs

Onze school is een Jenaplanschool. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We bieden niet alleen kwalitatief en vernieuwend onderwijs, maar ook een uitstekende pedagogische omgeving waarin onze kinderen kunnen groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers.

De school gaat uit van de jenaplankernkwaliteiten.
Onze jenaplanschool is ervaringsgericht. We laten kinderen veel ervaringen opdoen en maken gebruik van de ervaringen van kinderen. En daar leren we van.

Onze jenaplanschool is ontwikkelingsgericht. We dagen kinderen uit om competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. We leren kinderen hoe te leren, stimuleren ontwikkeling en maken een doordachte leerstofkeuze. We zorgen ervoor dat kinderen kunnen presteren.

Onze jenaplanschool is coöperatief. Samen werken, helpen, zorg dragen voor jezelf en elkaar. Samen spreken, -spelen, -werken en -vieren. Dit alles maakt de school tot een leef- en werkgemeenschap. Leren is sociaal leren, samen problemen oplossen en evalueren.

Onze jenaplanschool verkent de wereld. Stamgroepwerk is het hart van ons onderwijs. Kenmerkend is het ervaren, het ontdekken en het aandachtig onderzoeken van de grote en kleine actualiteit.

Onze jenaplanschool creëert een kritisch bewustzijn. Kinderen leren kritisch te zijn en te luisteren naar een ander door samen te overleggen en te beslissen, een eigen mening te vormen en die van een ander te respecteren, en daarin samen verantwoordelijkheid te dragen.

Onze jenaplanschool is zingevend. Vanuit een positieve houding laten wij kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze echt willen. Kinderen leren daarbij omgaan met hun emoties, hun denken en hun handelen. De kinderen ontwikkelen een mindset voor een leven lang leren.

Onderwijs van NU maken we samen
In onze Jenaplanschool proberen wij een maatschappij in het klein zoveel mogelijk te benaderen. Wij zijn overtuigd van het feit dat kinderen zich op deze manier als totaal mens kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal emotioneel gebied. Er is een ritmisch weekplan waarin samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren elkaar afwisselen. De kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en in de school.

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram