School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Onze school is een Jenaplanschool. De kern van het Jenaplanonderwijs  is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend  onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen. 

Jenaplanonderwijs

Benieuwd naar openbaar Jenaplanonderwijs?... 

Pedagogisch concept

Het jenaplanconcept is een pedagogisch concept. Benieuwd naar wat dit inhoudt?...   Dyslexievriendelijke school

De Jenaplanschool Heerde is een dyslexievriendelijke school. Wat betekent dit precies?... 

 

 

 

 

Academische basisschool

Een Academische basisschool. Wat is dat?... 

De wereld in

Wereldverkenning is het hart van ons onderwijs. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken met aandacht voor de grote en de kleine actualiteit...   

Ondersteuning & faciliteiten

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon goed jenaplanonderwijs. Onderwijs dat kijkt naar wat op dat moment nodig is, passend is. Niet uitgaand van een standaard aanbod, maar uitgaand van verschillen. Uit respect voor ieders unieke en onvervangbare waarde! Benieuwd naar de ondersteuning en faciliteiten binnen onze jenaplanschool?...