School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Academische basisschool

Een academische basisschool? Wat is dit nu weer? Er staat een mooie film voor u klaar als het gaat om de academische school in zijn algemeenheid; kijk snel met deze link!

Wij bieden u een school waar samen leren en samen door ontwikkelen een continu proces is. Hierbij kijken wij kritisch naar recente onderwijsontwikkelingen en wegen wij alles zorgvuldig af in het licht van ons concept. Wij scholen ons jaarlijks op relevante onderwerpen en werken samen met studenten aan onderzoeksvragen in de eigen praktijk. 

Ieder schooljaar hebben wij enkele stagiaires die bij ons op school praktijkervaringen op komen doen. Zij komen voornamelijk vanuit de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) of vanuit het ROC Menso Alting (Onderwijsassistent). Wij vinden het erg belangrijk dat studenten in de gelegenheid worden gesteld praktijkervaring op te doen en wij willen hen daar graag behulpzaam bij zijn. Het is immers in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven.

Binnen onze school heeft er minimaal één groepsleerkracht de taak van Opleider in School (OIS). Deze OIS werkt samen met de studenten binnen onze school aan een gezamenlijke onderzoeksvraag. Samen vormen zij de Stage-leergroep van onze school. Zij stellen zichzelf een kleine onderzoeksvraag en houden zich daar gedurende het schooljaar mee bezig. Verder biedt deze Stage-leergroep de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het bewust ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Daarnaast zijn wij een Academische Opleidingsschool (AOS) omdat een 4e jaars student (Werkplek in Opleiding=WPOer) een academisch onderzoek binnen onze school uitzet. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen mee om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en het vergroot de onderzoekende houding van ons schoolteam. Het traject AOS verloopt in samenwerking met de Katholieke Pabo in Zwolle.

Dit alles betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven, maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende groepsleerkrachten zich verder professionaliseren. Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren.

Het thema van het huidige onderzoek is heeft alles te maken met Wetenschap & Technologie. Er is sprake van onderzoek dat over een aantal jaren gedaan wordt. Dit doen wij omdat onderzoek een rol speelt in de onderwijsontwikkeling van de school. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.